Công ty TNHH công nghệ dầu khí Thiểm Tây Hainaisen
Tin tức
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
PDC khoan bit và khai thác mỏ hoạt động trong thăm dò

PDC khoan bit và các hoạt động khai thác kim cương tại khai thác dầu khí và khí trong đó hơn so với cuộc sống lâu dài truyền thống ba-nón khoan, khoan hiệu quả cao của tính năng đáng chú ý, việc sử dụng hiện nay quy mô lớn trong cả nước. PDC kim cương khoan chút cho khoan chi phí và nhu cầu cao đã là một số chi phí cao khoan sử dụng, thăm dò lớp thủy văn khoan do chi phí dự án và cơ khí phần cứng giới hạn có thể không thúc đẩy việc sử dụng kim cương PDC dầu khoan. PDC là hình nói chung tròn, sử dụng sau khi khoan, cắt răng từ chính để dãy mặc phụ cắt răng, do ổn định nhiệt PDC sau khi lặp đi lặp lại Hàn sản phẩm có thể gây ra không thể kiểm soát, dầu do đó ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, như vậy thường không sử dụng dầu và khí khoan máy khoan bồi dưỡng, và loại bỏ một số lượng lớn nhưng vẫn có một chút cơ thể sử dụng để ổn định một lần nữa. Theo quan điểm này công ty sẽ khoan dầu mới ra khỏi PDC được sư đoàn lớp, các loại nông khoan, giếng khoan tương đối nông phần Geological hơn, mặc dù bit phục hồi chức năng sau khi một số yếu tố không ổn định trong phân khúc Asai là hầu như không hiển nhiên, tương đối tinh khiết sản phẩm mới của giá cao, giá thấp là lợi thế mạnh mẽ của nó. Kiểm soát chất lượng mô khoan đã là một ưu tiên hàng đầu, để nhận biết những cách cơ thể sử dụng một kiểm tra đo và ngoại hình chuyên dụng về cơ bản có thể đáp ứng các yêu cầu, nhưng tối tối PDC chấn thương đau hợp kim cơ sở, dù là thông qua nhiệt độ cao, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của PDC từ bên ngoài nó là khó khăn để kiểm tra xem nó. Vì vậy, công ty không bao giờ mua chọn PDC lúc, chọn chỉ mua lại nội bộ luật trực tiếp chọn PDC từ cơ thể, cải thiện chất lượng của sự ổn định sản phẩm. Giàn khoan dầu khí của nguyên tắc của thiết kế không phải là thuận lợi cho việc sử dụng của ánh sáng, phát triển cho thuỷ văn thăm dò khoan lớp là công ty có phấn đấu cho.

Danh mục sản phẩm

Fast Track

Copyright © Công ty TNHH công nghệ dầu khí Thiểm Tây Hainaisen